Светска организација извиђачког покрета (енгл. WOSM ,World Organization of the Scout Movement) је међународна, невладина организација, састављена од националних извиђачких удружења – пуноправних чланица. СОИП је највећа омладинска организација призната од међународне заједнице и једна од највећих организација у свету уопште. Преко 50 милиона чланова сврстаних у преко 170 организација.

Сваки члан WOSM-а ( самим тим и члан Савеза извиђача Србије) носи ознаку следећег изгледа и значења.

2023 Одред извиђача "Мирослав Мика Антић", Нови Сад